Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2011

gonzo0604
The only way to get rid of a temptation is to yield to it.
Reposted byadulec adulec
gonzo0604
1737 bcc9 390
Reposted bymimiimmortaleuaeuahikarimonoFrauJuleneoraiderbllondiwhatsshadowrun
gonzo0604
1729 2860
Reposted byhikarimono hikarimono
gonzo0604
1722 6a84 390
Reposted byhikarimono hikarimono
gonzo0604
1714 938d 390
Reposted bykneelingsolvesproblemsmanusixtetree

December 04 2011

gonzo0604
7637 861a
gonzo0604
Play fullscreen
Niech moc będzie z Wami ! :)
gonzo0604
Play fullscreen
Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.
gonzo0604
6958 892f 390
Reposted bymendelsiriusminerva84625lbananaappleolgushsmallfrysatyrlane
gonzo0604
6912 6583 390
Friends are angels who lift us to our feet when our wings have trouble remembering how to fly.
Reposted bymendeljakey-h888888siriusminervafirindus
gonzo0604
Kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami!...

November 29 2011

gonzo0604
Rodzimy się z krzykiem. Z buntem dorastamy. W szalonym pędzie życia gubimy ponad miarę cenne perełki czasu, ścigając marzenia niedościgłe, chwytając chwile nieuchwytne...
Reposted byHedgehoginthefog Hedgehoginthefog
gonzo0604
2528 d43d 390
By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.
Reposted byanya75 anya75

November 28 2011

gonzo0604
8486 0877 390
Be the change you want to see in the world.
Reposted byunbreakable unbreakable
gonzo0604

Ile to gorszych rzeczy od takiego stania człowiek musi znieść. I znosi. Nieraz mu się wydaje, że nie zniesie. I znosi. I nigdy nie może powiedzieć, że gorszego nie zniesie. Bo gorsze od gorszego nie ma końca na tym świecie.

November 26 2011

gonzo0604
6402 48be

November 25 2011

gonzo0604
Play fullscreen

GLADIATOR + Now We Are Free = THE BEST

Nasze czyny za życia brzmią echem w wieczności.

Reposted byLukepoutkapatylkoja
gonzo0604
Drogi Boże, Przez cały dzisiejszy dzień do tej pory postępuję jak należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, złośliwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy, nic jeszcze nie wypiłem ani nie fajczyłem. Nawet ani razu nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od tej pory bardzo będę potrzebował Twojej pomocy.

November 24 2011

gonzo0604
Tylko od nas zależy, czy będziemy ubożsi o jeden dzień, czy też bogatsi o to, czego w nim dokonaliśmy.

November 22 2011

gonzo0604
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Reposted bytylkoja tylkoja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl